Gratis forsendelse til Danmark fra 740 kr !
Facebook Instagram

Erklæring om databeskyttelse


Medmindre andet er anført nedenfor, er det hverken juridisk eller kontraktmæssigt obligatorisk at give dine personoplysninger eller nødvendigt for at indgå en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at give dine oplysninger. Det har ingen konsekvenser at undlade at give dem. Dette gælder kun, så længe det ikke fremgår af nedenstående behandlingsprocedurer, at der ikke er noget andet.

"Personoplysninger" er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.


Serverlogfiler

Du kan bruge vores websteder uden at afgive personoplysninger. 

Hver gang vores websted tilgås, overføres brugerdata af din internetbrowser til os eller vores webhosts/IT-tjenesteudbydere og gemmes i serverlogfiler. Disse lagrede data omfatter f.eks. navnet på det websted, der er blevet opkaldt, dato og klokkeslæt for anmodningen, IP-adressen, mængden af overførte data og den udbyder, der har foretaget anmodningen. Behandlingen foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR på grund af vores legitime interesser i at sikre en problemfri drift af vores websted samt forbedre vores tjenester.

 

Kontakt


Ansvarlig person/Databeskyttelsesansvarlig

Du kan til enhver tid kontakte os. Den ansvarlige for databehandlingen er: Suijker Textil, Artlandstraße 74, 49610 Quakenbrück Deutschland, 05431/93234, datenschutz@aktivstoffe.deDu kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte på: datenschutz@aktivstoffe.de


Proaktiv kontakt af kunden via e-mail

Hvis du kontakter os proaktivt via e-mail, indsamler vi kun dine personlige data (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, du har oplyst dem. Formålet med databehandlingen er at behandle og besvare din kontaktforespørgsel.

Hvis den indledende kontakt tjener til at gennemføre førkontraktlige foranstaltninger (f.eks. konsultation i tilfælde af købsinteresse, ordreoprettelse) eller vedrører en aftale, der allerede er indgået mellem dig og os, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Hvis den første kontakt sker af andre årsager, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR med henblik på vores overordnede, legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I dette tilfælde har du af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Vi vil kun bruge din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Dine data vil efterfølgende blive slettet i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsfrister, medmindre du har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.

 

Indsamling og behandling ved brug af kontaktformularen 

Når du bruger kontaktformularen, indsamler vi kun dine personlige data (navn, e-mailadresse, meddelelsestekst) i det omfang, du har oplyst. Databehandlingen sker med henblik på at tage kontakt.

Hvis den indledende kontakt tjener til at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse (f.eks. konsultation i tilfælde af købsinteresse, ordreoprettelse) eller vedrører en aftale, der allerede er indgået mellem dig og os, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR.

Hvis den første kontakt sker af andre årsager, finder denne databehandling sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR med henblik på vores overordnede, legitime interesse i at behandle og besvare din anmodning. I dette tilfælde har du af grunde, der vedrører din særlige situation, ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Vi vil kun bruge din e-mailadresse til at behandle din anmodning. Endelig vil dine data blive slettet, medmindre du har givet dit samtykke til yderligere behandling og brug.


Kundekonto Ordrer      


Kundekonto

Når du åbner en kundekonto, indsamler vi dine personoplysninger i det omfang, der er angivet der. Databehandlingen sker med det formål at forbedre din indkøbsoplevelse og forenkle ordrebehandlingen. Behandlingen vil blive udført på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Din kundekonto vil derefter blive slettet.

 

Indsamling, behandling og overførsel af personoplysninger i ordrer

Når du afgiver en ordre, indsamler og anvender vi kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelse og håndtering af din ordre samt behandling af dine forespørgsler. Afgivelse af data er nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Hvis du undlader at give dem, forhindrer du indgåelsen af en kontrakt. Behandlingen finder sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR og er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig. 

Dine data overføres her f.eks. til de fragtfirmaer og dropshippingudbydere, betalingstjenesteudbydere, tjenesteudbydere til håndtering af ordren og IT-tjenesteudbydere, som du har valgt. Vi overholder i alle tilfælde nøje de lovmæssige krav. Omfanget af dataoverførslen er begrænset til et minimum.

 


Reklame      


Brug af din e-mail-adresse til udsendelse af nyhedsbreve

Vi bruger din e-mail-adresse uden for kontraktmæssig behandling udelukkende til at sende dig et nyhedsbrev til vores egne markedsføringsformål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved hjælp af det relevante link i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os. Din e-mail-adresse vil så blive fjernet fra fordelingen.

 

Dine data vil blive videresendt til en tjenesteudbyder til e-mail-marketing i forbindelse med ordrebehandling. De vil ikke blive videresendt til andre tredjeparter.


Brug af din e-mailadresse til udsendelse af direkte markedsføring 

Vi bruger din e-mail-adresse, som vi har fået i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, til elektronisk fremsendelse af markedsføring for vores egne varer eller tjenesteydelser, som ligner dem, du allerede har købt hos os, medmindre du har gjort indsigelse mod denne brug. Du skal oplyse din e-mail-adresse for at kunne indgå en kontrakt. Hvis du undlader at oplyse den, forhindrer du indgåelsen af en kontrakt. Behandlingen vil blive udført på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR på grund af vores berettigede interesse i direkte markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af din e-mailadresse ved at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne til udøvelse af din ret til at gøre indsigelse i vores impressum. Du kan også bruge det link, der er angivet i markedsføringsmailen. Dette medfører ingen andre omkostninger end transmissionsudgifter til grundtakster.

 


Forsendelsesfirmaer Varestyring      


Videregivelse af din e-mailadresse til fragtfirmaer for at få oplysninger om forsendelsesstatus

Vi videresender din e-mail-adresse til fragtfirmaet i forbindelse med den kontraktmæssige behandling, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil i ordreprocessen. Videresendelsen sker med henblik på at informere dig pr. e-mail om forsendelsesstatus for din ordre. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) lit. a GDPR med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os eller transportvirksomheden uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført med dit samtykke indtil tilbagekaldelsen.

 

Anvendelse af et eksternt varestyringssystem

Vi bruger et varestyringssystem i forbindelse med ordrebehandling til brug for kontraktmæssig behandling. Til dette formål sendes dine personlige data, som indsamles i forbindelse med ordren, til

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg Udbydere af betalingstjenester      


Brug af PayPal Express

Vores websted bruger betalingstjenesten PayPal Express fra PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").

Behandlingen af data gør det muligt for os at tilbyde dig muligheden for at betale via betalingstjenesten PayPal Express.

For at integrere denne betalingstjeneste er det vigtigt, at PayPal indsamler, gemmer og analyserer data, når du tilgår hjemmesiden (f.eks. IP-adresse, enhedstype, operativsystem, browsertype, enhedens placering). Der kan blive anvendt cookies til dette formål. Cookies gør det muligt at genkende din internetbrowser. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR ud fra vores overordnede legitime interesse i et kundeorienteret tilbud om forskellige betalingsmetoder. Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig.

Ved at vælge og bruge "PayPal Express" vil de data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen, blive sendt til PayPal for at gennemføre aftalen med dig ved hjælp af den valgte betalingsmetode. Oplysningerne behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Yderligere oplysninger om databehandling ved brug af betalingstjenesten Paypal Express kan findes her i den tilhørende databeskyttelsespolitik.

 

Brugen af PayPal Check-Out

Vi bruger betalingstjenesten PayPal Check-Out fra PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal") på vores websted. Databehandlingen tjener det formål at kunne tilbyde dig betaling via betalingstjenesten. Ved valg og brug af betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller "Pay Later" via PayPal, overføres de data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen, til PayPal for at kunne opfylde kontrakten med dig med den valgte betalingsmetode. Denne behandling er baseret på art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

Der kan gemmes cookies, som gør det muligt at genkende din browser. Den resulterende databehandling udføres på grundlag af Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund af vores legitime interesse i et kundeorienteret udvalg af forskellige betalingsmetoder. Af grunde, der vedrører din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger vedrørende dig.

Kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal & "Betal senere" via PayPal.

For individuelle betalingsmetoder som kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller "Betal senere" via PayPal forbeholder PayPal sig ret til om nødvendigt at indhente kreditoplysninger på grundlag af matematisk-statistiske metoder ved hjælp af kreditoplysningsbureauer. Til dette formål overfører PayPal de personoplysninger, der er nødvendige for en kreditvurdering, til et kreditvurderingsbureau og anvender de modtagne oplysninger om den statistiske sandsynlighed for en betalingsmisligholdelse til en afvejet beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet. Kreditoplysningerne kan omfatte sandsynlighedsværdier (scoreværdier), som beregnes på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder, og i beregningen heraf indgår bl.a. adresseoplysninger. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Databehandlingen tjener til kreditvurdering med henblik på en kontraktindgåelse. Behandlingen foretages på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO for vores overordnede legitime interesse i at beskytte os mod betalingsmisligholdelse, når PayPal foretager forudbetalinger.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f), DSGVO af grunde, der skyldes din særlige situation, ved at underrette PayPal herom. Fremskaffelsen af oplysningerne er nødvendig for at kunne indgå kontrakten med den betalingsmetode, som du har anmodet om. Hvis du undlader at give oplysningerne, vil det medføre, at kontrakten ikke kan indgås med den betalingsmetode, du har valgt.


Lokale tredjepartsleverandører

Når du betaler via betalingsmetoden hos en lokal tredjepartsudbyder, overføres de data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen, til PayPal. Denne behandling finder sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.  Til gennemførelse af denne betalingsmetode kan dataene derefter blive videresendt af PayPal til den pågældende udbyder. Denne behandling finder sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Lokale tredjepartsudbydere kan f.eks. være:


- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland).

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland)


Køb på konto via PayPal

Når du betaler via betalingsmetoden køb på konto, overføres de data, der er nødvendige for at behandle betalingen, først til PayPal. Til gennemførelse af denne betalingsmetode overfører PayPal derefter dataene til Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; "Ratepay") for at kunne opfylde kontrakten med dig med den valgte betalingsmetode. Denne behandling er baseret på art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO. Ratepay kan foretage en kreditvurdering på grundlag af matematisk-statistiske metoder ved hjælp af kreditoplysningsbureauer i overensstemmelse med den procedure, der allerede er beskrevet ovenfor. Databehandlingen tjener til kreditvurdering med henblik på kontraktindgåelse. Behandlingen foretages på grundlag af art. 6 (1) lit. f DSGVO fra vores overordnede legitime interesse i at beskytte os mod betalingsmisligholdelse, når Ratepay foretager forudbetalinger. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og om hvilke kreditbureauer Ratpay anvender, se https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ og https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.


For yderligere oplysninger om databehandling ved brug af PayPal henvises til den tilhørende privatlivspolitik på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.Cookies 


Vores websted bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i en brugers internetbrowser eller af brugerens internetbrowser på dennes computersystem. Når en bruger kalder et websted op, kan der blive gemt en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, som gør det muligt at identificere browseren tydeligt, når hjemmesiden kaldes igen.


Cookies bliver gemt på din computer. Du har derfor fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at vælge de tilsvarende tekniske indstillinger i din internetbrowser kan du blive informeret om, før der sættes cookies, og du kan beslutte, om du vil acceptere denne indstilling i hvert enkelt tilfælde, samt forhindre lagring af cookies og overførsel af de data, de indeholder. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at dette kan forhindre dig i at udnytte alle funktioner på dette websted fuldt ud.

Ved hjælp af nedenstående links kan du finde ud af, hvordan du kan administrere cookies (eller bl.a. deaktivere dem) i de vigtigste browsere:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/macteknisk nødvendige cookies

I det omfang der ikke er angivet andre oplysninger i nedenstående databeskyttelseserklæring, bruger vi kun disse teknisk nødvendige cookies cookies cookies for at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies gør det også muligt for vores systemer at genkende din browser efter et sideskift og at tilbyde dig tjenester. Nogle funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Disse tjenester kræver, at browseren genkendes igen efter et sideskift.


Brugen af cookies eller tilsvarende teknologier sker på grundlag af art. 25 stk. 2 TTDSG. Behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f GDPR på grund af vores overvejende berettigede interesse i at sikre optimal funktionalitet af hjemmesiden samt en brugervenlig og effektiv udformning af vores serviceudbud.

Du har ret til at nedlægge veto mod denne behandling af dine personlige data i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR af grunde, der vedrører din personlige situation.


Brug af Shopware Cookie Consent Manager 

Vi bruger Cookie Consent Manager fra shopware AG (Ebbinghoff 10, D-48624 Schöppingen, Tyskland; "Shopware") på vores websted. Værktøjet gør det muligt for dig at give dit samtykke til databehandling via hjemmesiden, især til at sætte cookies, samt at gøre brug af din ret til at tilbagekalde allerede givne samtykker. Databehandlingen tjener til at indhente og dokumentere nødvendige samtykker til databehandlingen og dermed til at overholde juridiske forpligtelser. Der kan blive indsat cookies til dette formål. Brugeroplysninger, herunder din IP-adresse, indsamles og overføres til Shopware. Disse data videregives ikke til andre tredjeparter. Databehandlingen foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR for at overholde en retlig forpligtelse. For yderligere oplysninger om Shopwares privatlivspolitik, se venligst: https://www.shopware.com/de/datenschutz/.


Berørte personers rettigheder og opbevaringsvarighed


Varighed af opbevaring 

Efter afslutningen af den kontraktmæssige behandling opbevares dataene i første omgang i garantiperioden, derefter i overensstemmelse med de lovbestemte opbevaringsfrister, især skatte- og handelslovgivningen, og slettes derefter efter udløbet af perioden, medmindre du har givet dit samtykke til videre behandling og anvendelse.

 

Rettigheder for den berørte person

Hvis de lovmæssige krav er opfyldt, har du følgende rettigheder i henhold til art. 15 til 20 GDPR: Ret til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling på grundlag af art. 6, stk. 1, i GDPR og mod behandling med henblik på direkte markedsføring i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR. 21, STK. 1, I GDPR.

 

Ret til at klage til tilsynsmyndigheden

Du har ret til at klage til den regulerende myndighed i henhold til art. 77 GDPR, hvis du mener, at dine data ikke behandles lovligt.

Du kan bl.a. indgive en klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, og som du kan kontakte på følgende kontaktoplysninger: Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
 Tel.: +49 511 1204500
Fax: +49 511 1204599
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de


Ret til at gøre indsigelse

Hvis den her beskrevne databehandling er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, har du ret til af grunde, der skyldes din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med fremtidig virkning.

Hvis indsigelsen er vellykket, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser eller rettigheder og friheder, eller behandlingen er beregnet til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

 

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette ved at underrette os herom. Hvis indsigelsen er vellykket, vil vi ikke længere behandle personoplysningerne med henblik på direkte reklame.


sidste opdatering: 29.11.2023